BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 21 --->28/8/( 2017 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% ( Full Box )
1
8800 ART GOLD
13T500
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% ( Full Box )
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7+(128GB) RED (LL Active T7)
18T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7+(128GB) Jet Black (LL Active T7)
17T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
7+(128GB) Black (LL Active 27/06)
18T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
7+(32GB) GOLD (LL)
17T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
7+(32GB) SILVER (LL Active T8)
16T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7 (128GB) RED (EU)
17T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7 (128GB) Silver (VN TBH)
15T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
7 (32GB) ROSE (VN TBH)
13T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
7 (32GB) BLACK (LL Active T8)
13T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 2 (16GB) GOLD
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR 2 (16GB) WHITE
7T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
AIR 2 (16GB) GRAY
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
AIR 1 (32GB) GRAY
6T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
AIR 1 (16GB) WHITE
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
AIR 1 (16GB) GRAY
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) WHITE
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 3 (16GB) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD (ZIN ALL)
11T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(64GB) ROSE (ZIN ALL)
10T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(16GB) ROSE (ZIN ALL)
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) WHITE (ZIN ALL)
10T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(64GB) GRAY (ZIN ALL)
10T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(64GB) GOLD
10T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S+(16G)GOLD
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S+(64GB) ROSE
10T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6S+(16G)ROSE
8T000
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
10
6S+(16GB) WHITE
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
11
6S+(64GB) GRAY
10T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
12
6S+(16G) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD (ZIN ALL)
9T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (64GB) ROSE (ZIN ALL)
8T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) ROSE (ZIN All)
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (64GB) WHITE (ZIN ALL)
8T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) GRAY (ZIN ALL)
8T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16GB) GRAY (ZIN ALL)
6T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (64GB) GOLD
8T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S (16GB) GOLD
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6S (64GB) ROSE
8T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
6S(16GB)ROSE
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
11
6S (64GB) GRAY
8T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
12
6S (16GB) GRAY
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD (ZIN All)
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+(16GB) WHITE (ZIN ALL)
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (16GB) GRAY (ZIN AlL)
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) GOLD
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (16GB) GOLD
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) WHITE
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (16GB) WHITE
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6+ (128GB) GRAY
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6+ (64GB) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
6+ (16GB) GRAY
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6(16GB)GOLD ( Zin All )
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GOLD
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) GOLD
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6(16GB)WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (128GB) GRAY
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6 (64GB ) GRAY
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6 (16GB) GRAY
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% ...(NEW FULL BOX + 400K)... Bảo Hành 1 Tháng
1
5S (16GB) GOLD
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) WHITE
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (16GB) WHITE
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn