BÁO GIÁ IPHONE --- NGÀY 17/6 - - - > 24/6 ( 2019 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE XS MAX (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(64GB) GOLD (ZA)
26T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
IPHONE XS MAX..(64GB) GRAY (ZA)
26T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX..(64GB) SILVER (ZA)
26T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XS MAX (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(256GB) GOLD (LL)
27T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX..(64GB) GOLD (LL)
24T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX..(512GB) GRAY (LL)
27T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XS MAX..(256GB) GRAY (LL)
26T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XS MAX..(64GB) GRAY (LL)
23T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
IPHONE XS MAX..(512GB) SILVER (LL)
28T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
IPHONE XS MAX..(256GB) SILVER (LL)
27T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
IPHONE XS MAX..(64GB) SILVER (LL)
25T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XR (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
...IPHONE XR (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(64GB) GRAY (LL-ACTI/T5)
14T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE X...CHƯA ACTIVE (FULL BOX)
IPAD AIR 2 (ZIN)...99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 2 (16GB) GOLD
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR 2 (16GB) SILVER
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD AIR 2 (ZIN)...98%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 2 (16GB) GOLD
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 3 (ZIN) ... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD MINI 3 (16GB) GOLD
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE X (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 8+ (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
11T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) GOLD
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+ (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) RED ZIN
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GOLD ZIN
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) GOLD ZIN
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (128GB) ROSE ZIN
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (128GB) SLIVER ZIN
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7 (32GB) SLIVER ZIN
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 400K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD (ZIN)
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (64GB) ROSE (ZIN)
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (32GB) ROSE (ZIN)
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 400K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD ZIN
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GRAY ZIN
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB) SILVER ZIN
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
10T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) GOLD
10T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8...99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) GOLD
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(32GB) GOLD
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(128GB) GRAY
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(32GB) GRAY
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7+(128GB) ROSE
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7+(32GB) ROSE
6T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7+(128GB) SILVER
7T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
7+(32GB) SLIVER
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) GOLD
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (32GB) GOLD
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (128GB) GRAY
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (32GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (128GB) ROSE
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7 (32GB) ROSE
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(128GB) GRAY
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(64GB) ROSE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16G) ROSE
4T200
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
7
6S+(64GB) WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S+(16GB) WHITE
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GRAY
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) ROSE
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) ROSE
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (16GB) WHITE
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 400K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (64GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) GRAY
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) WHITE
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (16GB) WHITE
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB ) GRAY
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (16GB) GRAY
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (64GB) WHITE
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (16GB) WHITE
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: X, XS, XS MAX ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn