BẢNG GIÁ IPHONE DÀNH CHO CỬA HÀNG ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE 11 PRO MAX (1SIM) ...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO MAX ... (256GB) GOLD (LL)
30T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO MAX ... (64GB) GOLD (LL)
26T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO MAX ... (512GB) GREEN (LL)
33T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 PRO MAX ... (256GB) GREEN (LL)
30T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 PRO MAX ... (64GB) GREEN (LL)
26T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 PRO MAX ... (256GB) SILVER (LL)
30T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 PRO (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO ... (64GB) GREEN (LL)
24T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO ... (256GB) GRAY (LL)
28T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO ... (64GB) SILVER (LL)
24T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 ... (64GB) GREEN (LL)
17T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 ... (64GB) SILVER (LL)
17T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 ... (64GB) GRAY (LL)
17T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XS MAX (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
IPHONE XS MAX (ZIN) ... 99% ... Bảo Hành 1 Tháng
1
XS MAX (64GB) GOLD (ZIN)
15T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE X (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
X (256GB) SILVER (ZIN)
11T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
X (64GB) SLIVER (ZIN)
10T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+ (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) GOLD ZIN
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
7T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) GOLD
7T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
8+ (64GB) SILVER
7T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
8+ (64GB) GRAY
7T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+ (256GB) RED
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) RED
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(128GB) GOLD
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(32GB) GOLD
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(128GB) GRAY
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7+(32GB) GRAY
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7+(128GB) ROSE
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7+(32GB) ROSE
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
7+(128GB) SILVER
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
7+(32GB) SLIVER
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) RED
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GOLD
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) GOLD
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (32GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (128GB) ROSE
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7 (32GB) ROSE
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7 (128GB) SLIVER
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7 (32GB) SLIVER
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16GB) GOLD
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(64GB) GRAY
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(16GB) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) ROSE
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(16GB) ROSE
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(64GB) SILVER
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S+(16GB) SILVER
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GOLD
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) GRAY
2T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (64GB) ROSE
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (16GB) ROSE
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (64GB) SILVER
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (16GB) SILVER
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (128GB) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) GRAY
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) SILVER
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: X, XS, XS MAX ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn