BÁO GIÁ IPHONE NGÀY 5/12-->12/12/2016 ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% (FULL BOX)
1
8800 ART GOLD
14T500
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% FULL BOX
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE...
1
7+ ( 32GB ) GOLD
20T100
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
7+ ( 128GB ) GOLD
22T900
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7+ ( 32G ) ROSE
20T100
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
4
7+ ( 128GB ) ROSE
22T900
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
5
7+(32GB) BLack
20T500
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
6
7+ (256GB)BLACK
25T100
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE
1
7 (32GB) ROSE
15T900
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG)
2
7 ( 128GB ) ROSE
17T800
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7 (256GB) Rose
18T800
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
4
7 ( 32GB ) GOLD
16T000
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
5
7 ( 128GB ) GOLD
17T600
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
6
7 ( 32GB ) BLACK
16T000
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
7
7 ( 128GB ) JET BLACK
18T500
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
8
7 (256GB) BLack
19T000
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
9
7 (32GB) Silver
15T900
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
10
7 (256GB)Silver
18T800
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
IPHONE 6S+ ... MỚI ACTIVE (FULL BOX) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16G)ROSE
9T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+(16G)GOLD
9T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
6S+(16G)BALCK
9T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6S ... MỚI ACTIVE (FULL BOX) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S(64G) ROSE
10T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S(64G) GOLD
10T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6+...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
7T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6+ (128GB) GOLD
9T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6+ (16GB) WHITE
7T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
6+ (64GB) WHITE
8T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6+ (16GB) GRAY
7T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6+ (64GB) GRAY
8T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
6T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6 (64GB) GOLD
7T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6 (16GB) WHITE
6T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (16GB) GRAY
6T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (32GB) GOLD
4T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (16GB) WHITE
4T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5S (32GB) WHITE
4T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5S (16GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
5S (32GB) GRAY
4T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5 (32GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5 (64GB) WHITE
3T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR 1... MỚI ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) BLACK
6T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) BLACK
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR (32GB) BLACK
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) BLACK
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2... 95% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (32GB) BLACK
4T300
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 3 (16GB) WHITE
3T500
APPLE
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6s+ ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16G)ROSE
9T200
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
2
6S+(16G)GOLD
9T200
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
3
6S+(16G)BALCK
8T700
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
IPHONE 6s ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S(64G) GOLD
9T800
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
2
6S(64G) ROSE
9T800
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) WHITE
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (64GB) WHITE
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) GRAY
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GOLD
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) WHITE
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (16GB) GRAY
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (16GB) WHITE
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (32GB) WHITE
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (16GB) GRAY
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
5S (32GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5 (32GB) WHITE
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5 (64GB) WHITE
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hainam/public_html/index.php:31) in Unknown on line 0