BÁO GIÁ IPHONE NGÀY 22/08-->28/08/2016 ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% (FULL BOX)
1
8800 ART GOLD
15T000
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% FULL BOX
IPHONE 6S ....CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
1
6S (16GB) ROSE
14T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6S (64GB) ROSE
16T500
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
3
6S (16GB) GOLD
14T200
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
4
6S (64GB) GOLD
16T500
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
IPHONE 6S + ....CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
1
6S + (16GB) ROSE
16T500
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
2
6S + (64GB) ROSE
18T800
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
3
6S + (16GB) GOLD
16T300
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
4
6S + (64GB) GOLD
18T800
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
5
6S+(16GB)WHITE
15T800
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)SEAL Zin
6
6S+(64GB)WHITE
18T500
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)SEAL Zin
7
6S+(16GB)GRAY
15T600
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)SEAL Zin
8
6S+(64GB)GRAY
18T500
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)SEAL Zin
IPHONE 6 - 6+ ....CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
1
6 (16GB) GOLD
12T000
Apple
Còn hàng
Chưa Active...full 12tháng(seal zin)
2
6 (64GB) GOLD
14T500
Apple
Còn hàng
Chưa Active...full 12tháng(seal zin)
3
6+ (16GB) GOLD
CALL
Apple
Còn hàng
Chưa Active...full 12tháng(seal zin)
4
6+ (64GB) GOLD
CALL
Apple
Còn hàng
Chưa Active...full 12tháng(seal zin)
CPO IPHONE 6 - 6+....CHƯA ACTIVE
1
6+ (16GB) GOLD
11T300
APPLE
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6+...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
10T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6+ (64GB) GOLD
12T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6+ (16GB) WHITE
10T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
6+ (64GB) WHITE
11T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6+ (16GB) GRAY
9T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6+ (64GB) GRAY
11T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
6+ (128GB) GRAY
11T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
8T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6 (64GB) GOLD
10T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6 (16GB) WHITE
8T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (64GB) WHITE
10T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6 (16GB) GRAY
8T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6 (64GB) GRAY
9T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (32GB) GOLD
5T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (64GB) GOLD
5T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
5S (16GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5S(16GB)WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal ( zin All )
6
5S (32GB) WHITE
4T900
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
7
5S (32GB)WHITE
5T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal (zin all)
8
5S (16GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
9
5S (32GB) GRAY
4T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
10
5S (64GB) GRAY
5T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5 (32GB) WHITE
3T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5 (16GB) BLACK
3T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR 1... ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 1 (16GB) WHITE
6T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
AIR (16GB) BLACK
6T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) WHITE
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR (16GB) BLACK
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) WHITE
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 3 (16GB) WHITE
4T100
APPLE
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
9T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+(16GB)GOLD
10T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (VỎ ZIN)
3
6+ (64GB) GOLD
11T700
Apple
Còn hàng
Máy không
4
6+(64GB)GOLD
11T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
5
6+ (16GB) WHITE
9T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) WHITE
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+(64GB)WHITE
11T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
8
6+ (128GB) WHITE
11T900
Apple
Còn hàng
MAY KHONG ( vỏ zin )
9
6+ (16GB) GRAY
9T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
6+ (64GB) GRAY
10T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
11
6+ (128GB) GRAY
11T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
8T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GOLD
9T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) WHITE
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
9T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) GRAY
9T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6 (64GB) GRAY
9T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (64GB) GOLD
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (16GB) WHITE
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (16GB) WHITE
4T200
Apple
Còn hàng
MAY KHONG ( Zin All )
6
5S (32GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
5S (32GB) WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG ( Zin All )
8
5S (16GB) GRAY
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
5S(16GB)GRAY
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (zin all)
10
5S (32GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
11
5S (64GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5 (32GB) WHITE
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5 (16GB) BLACK
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 6S ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn