BÁO GIÁ IPHONE NGÀY 26/09-->02/10/2016 ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% (FULL BOX)
1
8800 ART GOLD
15T000
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% FULL BOX
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE...
1
7+ ( 32G ) ROSE
CALL
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
7+ ( 128GB ) ROSE
CALL
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7+ ( 32GB ) GOLD
CALL
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
4
7+ ( 128GB ) GOLD
CALL
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE
1
7 (32GB) ROSE
CALL
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG)
2
7 ( 128GB ) ROSE
CALL
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7 ( 32GB ) GOLD
18T200
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
4
7 ( 128GB ) GOLD
19T500
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
5
7 ( 32GB ) BLACK
19T500
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
6
7 ( 128GB ) BLACK
21T500
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 6S+...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S+ (16GB) ROSE
14T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+ (16GB ) GOLD
14T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE 6S...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S (16GB) ROSE
13T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S (64GB) ROSE
14T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
6S (16GB) GOLD
13T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
6S (64GB) GOLD
14T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6 - 6+....CPO...CHƯA ACTIVE
1
6+ (16GB) GOLD
10T700
APPLE
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6+...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
10T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6+ (64GB) GOLD
11T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6+ (16GB) WHITE
9T800
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
6+ (64GB) WHITE
11T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6+ (128GB) WHITE
11T500
APPLE
Còn hàng
Nguyên seal
6
6+ (16GB) GRAY
9T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
6+ (64GB) GRAY
10T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
6+ (128GB) GRAY
11T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
8T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6 (64GB) GOLD
9T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6 (16GB) WHITE
7T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (64GB) WHITE
9T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6 (16GB) GRAY
7T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6 (64GB) GRAY
8T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (32GB) GOLD
5T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (16GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5S(16GB)WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal ( zin All )
5
5S (32GB) WHITE
5T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
5S (32GB)WHITE
5T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal (zin all)
7
5S (16GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
8
5S (32GB) GRAY
4T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5 (32GB) WHITE
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5 (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5 (16GB) BLACK
3T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5 (32GB) BLACK
3T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
5 (64GB) BLACK
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR 1... MỚI ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 1 (16GB) WHITE
6T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) WHITE
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR (16GB) BLACK
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
9T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (64GB) GOLD
10T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (16GB) WHITE
9T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) WHITE
9T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
5
6+ (64GB) WHITE
10T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+(64GB)WHITE
10T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
7
6+ (128GB) WHITE
11T000
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
8
6+(128GB)WHITE
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (VỎ ZIN)
9
6+ (16GB) GRAY
8T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
6+ (64GB) GRAY
9T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
11
6+ (128GB) GRAY
10T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
7T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GOLD
8T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) WHITE
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
8T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GRAY
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) GRAY
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (16GB) WHITE
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (32GB) WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (32GB) WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG ( Zin All )
6
5S (16GB) GRAY
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
5S (32GB) GRAY
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5 (32GB) WHITE
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5 (64GB) WHITE
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5 (16GB) BLACK
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5 (32GB) BLACK
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
5 (64GB) BLACK
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 6S ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn