BÁO GIÁ IPHONE --- NGÀY 14/10 - - - > 21/10 ( 2019 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE 11 PRO MAX (2SIM) ...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO MAX ... (64GB) GREEN (ZA)
29T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO MAX ... (256GB) GOLD (ZA)
32T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO MAX ... (64GB) GOLD (ZA)
29T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 PRO MAX ... (256GB) SILVER (ZA)
31T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 PRO MAX (1SIM) ...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO MAX ... (512GB) GREEN (LL)
36T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO MAX ... (256GB) GREEN (LL)
34T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO MAX ... (64GB) GREEN (LL)
31T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 PRO MAX ... (512GB) GOLD (LL)
36T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 PRO MAX ... (256GB) GOLD (LL)
33T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 PRO MAX ... (64GB) GOLD (LL)
30T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
11 PRO MAX ... (256GB) BLACK (LL)
32T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
11 PRO MAX ... (64GB) BLACK (LL)
29T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 PRO (2SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO ... (64GB) GOLD (ZA)
26T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO ... (256GB) GREEN (ZA)
30T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 PRO (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO ... (512GB) GREEN (LL)
35T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO ... (256GB) GREEN (LL)
32T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO ... (64GB) GREEN (LL)
27T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 PRO ... (512GB) GOLD (LL)
34T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 PRO ... (256GB) GOLD (LL)
31T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 PRO ... (64GB) GOLD (LL)
26T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
11 PRO ... (512GB) BLACK (LL)
34T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
11 PRO ... (256GB) BLACK (LL)
31T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 (2SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 ... (128GB) GREEN (ZA)
21T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 ... (64GB) GREEN (ZA)
20T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 ... (128GB) RED (ZA)
18T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 ... (128GB) PURPLE (ZA)
18T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 ... (64GB) PURPLE (ZA)
19T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 ... (128GB) RED (LL)
19T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 ... (64GB) RED (LL)
19T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 ... (128GB) PURPLE (LL)
20T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 ... (64GB) PURPLE (LL)
19T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 ... (128GB) BLACK (LL)
19T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 ... (128GB) SILVER (LL)
20T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XS MAX (2SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX ... (512GB) GRAY (ZA)
28T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XS MAX (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX ... (512GB) GOLD (LL)
26T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX ... (256GB) GOLD (LL)
25T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX ... (256GB) GRAY (LL)
24T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XS MAX ... (64GB) GRAY (LL)
22T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
IPHONE XS MAX ... (256GB) SILVER (LL)
25T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
IPHONE XS MAX ... (64GB) SILVER (LL)
23T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XS (1Sim) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS ... (64GB) GOLD (LL)
20T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS ... (64GB) GRAY (LL)
20T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XR (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR ... (64GB) YELLOW (LL)
15T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XR ... (64GB) BLUE (LL)
15T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XR ... (64GB) RED (LL)
15T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XR ... (64GB) SILVER (LL)
15T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XR ... (64GB) CORAL (LL)
15T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPAD AIR 2 (ZIN)...99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 2 (16GB) SILVER
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE XR (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
XR (64GB) RED (ZIN)
12T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
XR (64GB) YELLOW (ZIN)
12T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
XR (64GB) SILVER (ZIN)
12T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
XR (64GB) BLACK (ZIN)
12T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
XR (64GB) CORAL (ZIN)
12T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE X (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
X (64GB) SLIVER (ZIN)
13T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+ (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7 (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) GRAY (ZIN)
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) ROSE (ZIN)
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (128GB) SLIVER (ZIN)
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD (ZIN)
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GRAY (ZIN)
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD (ZIN)
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GRAY (ZIN)
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) GRAY (ZIN)
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) SILVER (ZIN)
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) SILVER (ZIN)
2T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
10T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) GOLD
10T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
8+ (64GB) GRAY
10T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) GOLD
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(32GB) GOLD
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(128GB) GRAY
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(32GB) GRAY
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7+(128GB) ROSE
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7+(32GB) ROSE
6T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) RED
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GOLD
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) GOLD
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (128GB) GRAY
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (128GB) ROSE
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7 (32GB) ROSE
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7 (256GB) SLIVER
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7 (128GB) SLIVER
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
7 (32GB) SLIVER
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16GB) GOLD
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(64GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(16GB) GRAY
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) ROSE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(16GB) ROSE
3T900
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GOLD
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) GRAY
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) ROSE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16GB) ROSE
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (64GB) WHITE
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S (16GB) WHITE
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 400K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+(128GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6+ (64GB) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (16GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) WHITE
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (16GB) WHITE
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
2T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB ) GRAY
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (16GB) GRAY
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (64GB) WHITE
2T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (16GB) WHITE
2T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: X, XS, XS MAX ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn