BÁO GIÁ IPHONE --- NGÀY 22/4 - - - > 29/4 ( 2019 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE XS MAX (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
...IPHONE XS MAX (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(256GB) GOLD (LL)
28T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX..(256GB) GRAY (LL)
27T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX..(256GB) SILVER (LL)
28T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XR (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(128GB) BLACK (ZA)
20T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XR..(64GB) BLACK (ZA)
19T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
IPHONE XR..(128GB) WHITE (ZA)
20T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XR..(64GB) WHITE (ZA)
19T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XR..(64GB) CORAL (ZA)
19T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XR (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(64GB) RED (LL)
16T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XR..(64GB) BLACK (LL)
16T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XR..(64GB) CORAL (LL)
16T300
Apple
Còn hàng
Nguyên SealBLUE
4
IPHONE XR..(64GB) BLUE (LL)
16T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XR..(64GB) WHITE (LL)
16T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE X...CHƯA ACTIVE (FULL BOX)
1
IPHONE X..(64GB) SILVER (LL)
19T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE X..(64GB) GRAY (LL)
19T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8+...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
8+(64GB) GOLD (LL)
16T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
7+(128GB) SLIVER (LL-TBH)
12T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE XS MAX (ZIN)...99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE X (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
X (256GB) SILVER
15T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+ (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
11T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) GOLD
11T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+ (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 6S (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 400K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD (ZIN)
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GRAY (ZIN)
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) ROSE (ZIN)
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) ROSE (ZIN)
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (16GB) WHITE (ZIN)
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) GOLD
10T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (256GB) GRAY
11T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
8+ (64GB) GRAY
10T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8...99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8 (64GB) GOLD
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8 (64GB) WHITE
7T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
8T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) GOLD
8T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(32GB) GOLD
7T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(256GB) GRAY
8T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(128GB) GRAY
8T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7+(32GB) GRAY
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7+(256GB) ROSE
8T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7+(128GB) ROSE
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
7+(32GB) ROSE
7T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
7+(128GB) SILVER
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
11
7+(32GB) SLIVER
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) GOLD
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GRAY
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (128GB) ROSE
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (32GB) ROSE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(64GB) GRAY
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(16G) GRAY
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(64GB) ROSE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16G) ROSE
4T500
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
7
6S+(64GB) WHITE
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S+(16GB) WHITE
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GOLD
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) GRAY
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (128GB) ROSE
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (64GB) ROSE
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (16GB) ROSE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 400K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
4T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (64GB) GRAY
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) GRAY
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) WHITE
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (16GB) WHITE
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 400K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: X, XS, XS MAX ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn