BÁO GIÁ IPHONE NGÀY 24/10-->31/10/2016 ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% (FULL BOX)
1
8800 ART GOLD
14T800
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% FULL BOX
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE...
1
7+ ( 32G ) ROSE
21T000
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
7+ ( 128GB ) ROSE
23T900
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7+(32GB)Silver
21T200
Apple
Hết hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
4
7+ ( 32GB ) GOLD
21T000
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
5
7+ ( 128GB ) GOLD
23T500
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
6
7+(32GB) BLack
20T900
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
7
7+(128GB) Black
24T900
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
8
7+(128GB) Jet Black
24T700
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
9
7+ (256GB)BLACK
27T000
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
10
7+ (256GB) JET BLACK
27T400
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE
1
7 (32GB) Silver
17T200
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
2
7 ( 32GB ) BLACK
17T000
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7 (256GB) BLack
20T100
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
4
7(256GB) Jet Black
21T200
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
5
7 ( 32GB ) GOLD
17T200
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
6
7 ( 128GB ) GOLD
19T300
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
7
7 (32GB) ROSE
17T200
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG)
8
7 ( 128GB ) ROSE
19T000
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
9
7 (256GB) Rose
19T900
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
10
7 (256GB)Silver
19T900
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
IPHONE 6S + ....CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
1
6S + (64GB) ROSE
17T200
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
6S+(16GB)GRAY
14T200
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
IPHONE 6S ....CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
1
6S (64GB) ROSE
14T900
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
6S (16GB) GOLD
13T600
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 6S+...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S+ (64GB) ROSE
16T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+ (64GB ) GOLD
16T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE 6S...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S (64GB) ROSE
14T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6 - 6+....CPO...CHƯA ACTIVE
IPHONE 6+...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) WHITE
10T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6+ (16GB) GRAY
8T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6+ (64GB) GRAY
10T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
7T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6 (64GB) GOLD
8T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6 (16GB) WHITE
7T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (64GB) WHITE
8T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6 (16GB) GRAY
7T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6 (64GB) GRAY
8T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (32GB) GOLD
5T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (16GB) WHITE
4T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5S (32GB) WHITE
4T900
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5S (16GB) GRAY
4T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
5S (32GB) GRAY
4T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T300
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5 (32GB) WHITE
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5 (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5 (16GB) BLACK
3T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5 (32GB) BLACK
3T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
5 (64GB) BLACK
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR 1... MỚI ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) WHITE
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) BLACK
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
MINI 2 (32GB) BLACK
5T000
APPLE
Còn hàng
MAY KHONG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) WHITE
8T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
2
6+ (64GB) WHITE
10T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+(64GB)WHITE
10T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
4
6+ (16GB) GRAY
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) GRAY
9T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
7T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GOLD
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) WHITE
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GRAY
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) GRAY
7T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (16GB) WHITE
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (32GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (16GB) GRAY
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
5S (32GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5 (32GB) WHITE
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5 (64GB) WHITE
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5 (16GB) BLACK
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5 (32GB) BLACK
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
5 (64GB) BLACK
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 6S ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn