BẢNG GIÁ IPHONE DÀNH CHO CỬA HÀNG ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE 11 PRO MAX (2SIM) ...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO MAX ... (256GB) GOLD (ZA)
30T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO MAX ... (64GB) GOLD (ZA)
26T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO MAX ... (256GB) BLACK (ZA)
30T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 PRO MAX (1SIM) ...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO MAX ... (512GB) GREEN (LL)
32T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO MAX ... (256GB) GREEN (LL)
30T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO MAX ... (64GB) GREEN (LL)
26T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 PRO MAX ... (256GB) GOLD (LL)
30T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 PRO MAX ... (64GB) GOLD (LL)
26T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 PRO MAX ... (512GB) BLACK (LL)
31T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
11 PRO MAX ... (64GB) BLACK (LL)
26T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
11 PRO MAX... (512GB) SILVER (LL)
31T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
9
11 PRO MAX ... (256GB) SILVER (LL)
30T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
10
11 PRO MAX ... (64GB) SILVER (LL)
26T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 PRO (2SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
...IPHONE 11 PRO (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 PRO ... (256GB) GREEN (LL)
27T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 PRO ... (256GB) GOLD (LL)
27T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 PRO ... (64GB) GOLD (LL)
23T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 PRO ... (256GB) BLACK (LL)
27T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 PRO ... (64GB) BLACK (LL)
23T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 PRO ... (256GB) SILVER (LL)
27T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
11 PRO ... (64GB) SILVER (LL)
24T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 11 (2SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
...IPHONE 11 (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
11 ... (64GB) GOLD (LL)
16T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
11 ... (64GB) GREEN (LL)
17T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
11 ... (64GB) PURPLE (LL)
16T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
11 ... (128GB) RED (LL)
18T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
11 ... (64GB) RED (LL)
16T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
11 ... (128GB) BLACK (LL)
18T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
11 ... (64GB) BLACK (LL)
16T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XS MAX (2SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
...IPHONE XS MAX (1SIM) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX ... (512GB) GOLD (LL)
23T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX ... (256GB) GOLD (LL)
22T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX ... (64GB) GOLD (LL)
21T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XS MAX ... (512GB) GRAY (LL)
22T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XS MAX ... (256GB) GRAY (LL)
21T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
IPHONE XS MAX ... (64GB) GRAY (LL)
19T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
7
IPHONE XS MAX ... (256GB) SILVER (LL)
21T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
IPHONE XS MAX ... (64GB) SILVER (LL)
20T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XS (1Sim) ... CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS ... (256GB) SILVER (LL)
20T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
IPHONE XS ... (256GB) GRAY (LL)
20T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
IPHONE XS ... (64GB) GRAY (LL)
18T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE X (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
X (256GB) SILVER (ZIN)
11T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
X (64GB) SLIVER (ZIN)
10T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+ (ZIN)...99%...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED (ZIN)
8T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+ (ZIN)...99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7 (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) ROSE (ZIN)
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD (ZIN)
2T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GRAY (ZIN)
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) ROSE (ZIN)
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) SILVER (ZIN)
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 (ZIN)... 99%... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD (ZIN)
2T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GRAY (ZIN)
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) GRAY (ZIN)
2T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) SILVER (ZIN)
2T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+... 99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) GOLD
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
8+ (64GB) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) GOLD
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(128GB) GRAY
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(128GB) ROSE
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(32GB) ROSE
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7+(128GB) SILVER
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7+(32GB) SLIVER
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 700K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) RED
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GOLD
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) GOLD
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (32GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (128GB) ROSE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7 (32GB) ROSE
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7 (128GB) SLIVER
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7 (32GB) SLIVER
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
4T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16GB) GOLD
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(64GB) GRAY
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) ROSE
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(16GB) ROSE
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16GB) SILVER
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GOLD
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) GRAY
2T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) ROSE
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16GB) ROSE
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (64GB) SILVER
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6S (16GB) SILVER
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (128GB) GRAY
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) GRAY
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (16GB) GRAY
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) SILVER
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (16GB) SILVER
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ... 99% ... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
2T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
2T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB) GRAY
2T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (16GB) GRAY
2T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (64GB) SILVER
2T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp IPHONE, IPAD Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: X, XS, XS MAX ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn