BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 14/1 - - - > 21/1 ( 2019 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE XS MAX (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(512GB) GOLD (ZA)
35T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX..(256GB) GOLD (ZA)
30T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX..(64GB) GOLD (ZA)
27T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
IPHONE XS MAX..(64GB) GRAY (ZA)
27T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XS MAX..(64GB) SILVER (ZA)
27T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XS MAX (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(512GB) GOLD (LL)
31T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX..(256GB) GOLD (LL)
29T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX..(64GB) GOLD (LL)
27T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XS MAX..(64GB) GRAY (LL-ACTI/T12)
24T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
IPHONE XS MAX..(64GB) SILVER (LL-ACTI/T11)
25T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XR (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(128GB) YELLOW (ZA)
20T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XR..(64GB) YELLOW (ZA)
19T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XR..(128GB) BLACK (ZA)
20T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XR..(64GB) BLACK (ZA)
19T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
IPHONE XR..(128GB) SILVER (ZA)
20T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
IPHONE XR..(64GB) SILVER (ZA)
19T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XR (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(128GB) BLUE (LL)
19T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE X...CHƯA ACTIVE (FULL BOX)
1
IPHONE X..(64GB) SILVER (ZP)
20T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE X..(64GB) GRAY (LL)
20T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8+...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
8+(64GB) RED (VN-ACTI/T6)
16T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
8 (256GB) SILVER (LL-TBH)
15T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
7+(256GB) ROSE/GOLD/GRAY (LL-CPO)
14T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7+(128GB) SILVER/GOLD/GRAY (LL-CPO)
13T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
7 (128GB) GRAY (LL-TBH)
10T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE X (ZIN)...99%...(NEW FULL BOX + 800K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
X (64GB) BLACK
15T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 8+ (ZIN)...99%...(NEW FULL BOX + 800K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
8+ (64GB) RED
13T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
8+ (64GB) SLIVER
13T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
8+ (64GB) BLACK
12T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 800K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (32GB) GRAY ZIN
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 6S (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GRAY (ZIN)
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GRAY (ZIN)
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) ROSE (ZIN)
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) ROSE (ZIN)
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+ (ZIN)...99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD (ZIN)
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (128GB) WHITE (ZIN)
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (16GB) WHITE (ZIN)
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) WHITE (ZIN)
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
9T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) GOLD
9T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(32GB) GOLD
8T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(256GB) GRAY
9T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(128GB) GRAY
9T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7+(32GB) GRAY
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
7+(128GB) ROSE
9T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
7+(32GB) ROSE
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
7+(128GB) SILVER
8T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) GOLD
7T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (32GB) GOLD
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (128GB) GRAY
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (32GB) GRAY
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (128GB) ROSE
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
7 (32GB) ROSE
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(128GB) GRAY
6T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) GRAY
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(16G) GRAY
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(64GB) ROSE
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S+(16G) ROSE
5T400
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
8
6S+(16GB) WHITE
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GOLD
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) GRAY
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) GRAY
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) ROSE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16GB) ROSE
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (64GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (64GB) GRAY
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) GRAY
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (128GB) WHITE
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) WHITE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (16GB) WHITE
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
3T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB ) GRAY
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (16GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (64GB) WHITE
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (16GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn