BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 24/6 --->30/6 ( 2017 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% ( Full Box )
1
8800 ART GOLD
13T800
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% ( Full Box )
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7+(128GB) RED (LL)
20T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7+(128GB) GOLD (TH-TBH)
18T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
7+(128GB) SILVER (EU)
19T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
7+(128GB) Jet Black (LL)
19T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
7+(32GB) SILVER (LL)
17T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7 (128GB) ROSE (VN-TBH)
15T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
7 (128GB) Silver (EU)
17T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
7 (128GB) JET BLack (VN-TBH)
15T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
7(32GB) BLACK (EU-ACTIVE T5)
13700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
7 (32GB) ROSE (VN-TBH)
13T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 2 (16GB) GRAY
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD (ZIN ALL)
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16GB) GOLD (ZIN ALL)
8T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(64GB) ROSE (ZIN ALL)
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) GRAY (ZIN ALL)
10T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(16GB) GRAY (ZIN ALL)
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16G)GOLD
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S+(16G)ROSE
8T000
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
8
6S+(64GB) GRAY
10T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6S+(16G) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD (ZIN ALL)
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) ROSE (ZIN All)
6T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16G) WHITE (ZIN ALL)
6T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (64GB) GRAY (ZIN ALL)
8T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (16GB) GRAY (ZIN ALL)
6T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (16G) GOLD
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S(16GB)ROSE
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD (ZIN All)
7T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+(16GB) WHITE (ZIN ALL)
6T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (16GB) GRAY (ZIN AlL)
6T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) GOLD
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (16GB) GOLD
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (64GB) WHITE
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (16GB) WHITE
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6+ (64GB) GRAY
7T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6+ (16GB) GRAY
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD (ZIN All)
6T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6(16GB)GOLD ( Zin All )
5T300
Apple
Còn hàng
Máy Không
3
6 (16G ) WHITE ( ZIN All )
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (16GB) GRAY (ZIN ALL)
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (64GB) GOLD
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (16GB) GOLD
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6 (64GB) WHITE
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6 (64GB ) GRAY
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6 (16GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% ...(NEW FULL BOX + 400K)... Bảo Hành 1 Tháng
1
5S (64GB) GOLD
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
3T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (16GB) GOLD
2T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (32GB) WHITE
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (16GB) WHITE
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
5S (32GB) GRAY
2T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
5S (16GB) GRAY
2T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn