BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 10/12 - - - >17/12( 2018 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE XS MAX (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(256GB) GOLD (ZA)
31T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX..(64GB) GOLD (ZA)
27T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
IPHONE XS MAX..(64GB) GRAY (ZA)
27T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XS MAX..(64GB) SILVER (ZA)
27T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE XS MAX (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XS MAX..(512GB) GOLD (LL)
30T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XS MAX..(256GB) GOLD (LL)
30T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XS MAX..(64GB) GOLD (LL)
27T4200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XS MAX..(512GB) GRAY (LL)
28T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XS MAX..(256GB) GRAY (LL)
28T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
IPHONE XS MAX..(64GB) GRAY (LL)
25T900
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
7
IPHONE XS MAX..(512GB) SILVER (LL)
29T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
8
IPHONE XS MAX..(256GB) SILVER (LL)
29T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE XR (2SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(128GB) CORAL/YELLOW (ZA)
20T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XR..(64GB) YELLOW (ZA)
19T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XR..(64GB) BLACK (ZA)
19T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
...IPHONE XR (1SIM)...CHƯA ACTIVE (Full Box)
1
IPHONE XR..(256GB) WHITE (LL)
20T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE XR..(64GB) CORAL (LL)
18T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE XR..(128GB) BLUE (LL)
18T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE XR..(64GB) BLUE (LL)
18T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
IPHONE XR..(64GB) BLACK (LL)
18T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE X...CHƯA ACTIVE (FULL BOX)
1
IPHONE X..(64GB) SILVER (LL)
21T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE X..(64GB) GRAY (VN-TBHLL)
19T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8+...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
1
8+(64GB) GOLD (LL)
17T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8+(64GB) GRAY (LL)
17T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
8+(64GB) SLIVER (LL)
17T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( FULL BOX)
IPAD 4...99%...(NEW FULL BOX + 700K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 7 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 800K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (32GB) GRAY ZIN
6T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (32GB) ROSE ZIN
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 6S (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GRAY (ZIN)
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) GRAY (ZIN)
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (64GB) ROSE (ZIN)
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) ROSE (ZIN)
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (16GB) WHITE (ZIN)
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+ (ZIN)...99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (128GB) GOLD (ZIN)
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (64GB) GOLD (ZIN)
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+(128GB) GRAY (ZIN)
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) GRAY (ZIN)
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (128GB) WHITE (ZIN)
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (16GB) WHITE (ZIN)
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 (ZIN)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD (ZIN)
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) WHITE (ZIN)
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
9T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(128GB) GRAY
9T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(32GB) GRAY
8T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(32GB) ROSE
8T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (128GB) GOLD
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (128GB) GRAY
7T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) GRAY
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7 (128GB) ROSE
6T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7 (32GB) ROSE
5T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
6T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
5T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+(64GB) GRAY
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(16G) GRAY
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(64GB) ROSE
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S+(16G) ROSE
5T500
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
7
6S+(64GB) WHITE
6T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) GOLD
4T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (64GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) GRAY
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (64GB) ROSE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (16GB) ROSE
3T900
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (64GB) WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (16GB) WHITE
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (128GB) GOLD
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (64GB) GOLD
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (16GB) GOLD
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+(128GB) GRAY
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) GRAY
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (16GB) GRAY
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (128GB) WHITE
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6+ (64GB) WHITE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6+ (16GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD
3T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (16GB) GOLD
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (64GB ) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn