BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 18/5 --->24/5 ( 2017 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% ( Full Box )
1
8800 ART GOLD
14T000
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% ( Full Box )
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7+(128GB) Black (MY-TBH)
19T100
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
2
7+(128GB) ROSE (VN-TBH)
19T100
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7+ ( 32G ) GOLD (VN-TBH)
16T900
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
1
7 (128GB) RED (EU)
17T900
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
7 (256GB) Rose (VN-TBH)
16T600
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
3
7 (32GB) ROSE (EU)
14T500
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG)
...IPHONE 6S+...CPO...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
IPHONE 6S+ ... MỚI - ACTIVE ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16G)GOLD
8T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+(16G) ROSE
8T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
6S+(16GB) BLACK ZIN ALL
8T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6S+(16G)BALCK
8T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6S ... MỚI - ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) ROSE
9T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S(16G) ROSE
7T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6+...MỚI - ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD ZIN All
9T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6+ (64GB) GOLD
8T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6+ (16GB) GOLD
7T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6+ (64GB) WHITE ( Zin All )
8T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6+ (64GB) GRAY( Zin All )
8T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6+ (16GB) GRAY
6T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI - ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD ( Zin All )
5T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6 (16GB) GOLD
5T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6 (64GB) WHITE
6T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (16G ) WHITE ( Zin All )
5T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6(16GB)WHITE
5T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6 (16G ) GRAY ( Zin All )
5T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
6 (16GB) GRAY
5T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI - ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (32GB) GOLD
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (16GB) GOLD
3T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (32GB) WHITE
3T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5S (16GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5S (32GB) GRAY
3T400
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
5S (16GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR 1... MỚI - ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) WHITE
4T800
Apple
Còn hàng
Máy Không
2
MINI 2 (16GB) GRAY
4T600
Apple
Còn hàng
Máy Không
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4(64GB) WHITE
5T500
Apple
Còn hàng
Máy Không
2
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T400
Apple
Còn hàng
Máy Không
3
IPAD 4(64GB) BLACK
5T300
Apple
Còn hàng
Máy Không
4
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 3 (16GB) WHITE
3T700
APPLE
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6s+ ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16G)GOLD
8T200
Apple
Còn hàng
Máy Không
2
6S+(16G)ROSE
8T100
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
3
6S+(16GB) BLACK ZIN ALL
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(16G)BALCK
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6s ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (64GB) ROSE
8T600
Apple
Còn hàng
Máy Không
2
6S(16GB)ROSE
6T500
Apple
Còn hàng
Máy Không
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD ZIN All
8T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (64GB) GOLD
8T400
Apple
Còn hàng
Máy Không
3
6+ (16GB) GOLD
6T800
Apple
Còn hàng
Máy Không
4
6+ (64GB) WHITE ( Zin All )
8T400
Apple
Còn hàng
Máy Không
5
6+ (64GB) BLACK ( Zin All )
8T200
Apple
Còn hàng
Máy Không
6
6+ (16GB) GRAY
6T400
Apple
Còn hàng
Máy Không
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6(16GB)GOLD ( Zin All )
5T200
Apple
Còn hàng
Máy Không
2
6 (16GB) GOLD
4T900
Apple
Còn hàng
Máy Không
3
6 (64GB) WHITE
5T700
Apple
Còn hàng
Máy Không
4
6 (16G ) WHITE ( Zin All )
5T000
Apple
Còn hàng
Máy Không
5
6(16GB)WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
Máy Không
6
6 (16G ) GRAY ( Zin All )
5T000
Apple
Còn hàng
Máy Không
7
6 (16GB) GRAY
4T700
Apple
Còn hàng
Máy Không
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (32GB) GOLD
3T100
Apple
Còn hàng
Máy Không
2
5S (16GB) GOLD
2T800
Apple
Còn hàng
Máy Không
3
5S (32GB) WHITE
3T000
Apple
Còn hàng
Máy Không
4
5S (16GB) WHITE
2T700
Apple
Còn hàng
Máy Không
5
5S (32GB) GRAY
3T000
Apple
Còn hàng
Máy Không
6
5S (16GB) GRAY
2T700
Apple
Còn hàng
Máy Không
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn