BÁO GIÁ IPHONE - IPAD - NGÀY 20/8 - - - > 27/8 ( 2018 ) ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
...IPHONE X...Chưa Active (Full Box)
1
IPHONE X..(256GB) SILVER (LL)
24T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
IPHONE X..(64GB) SILVER (LL)
23T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
IPHONE X..(256GB) GRAY (LL)
24T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
IPHONE X..(64GB) GRAY (LL)
22T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8+...CHƯA ACTIVE ( FULL Box )
1
8+(64GB) RED (LL)
19T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8+(256GB) GOLD (LL)
23T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
8+(64GB) GOLD (LL)
19T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
8+(256GB) GRAY (VN-TBH)
21T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
8+(64GB) GRAY (LL)
18T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 8...CHƯA ACTIVE ( FULL Box )
1
8 (64GB) RED (LL)
16T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
8 (256GB) GOLD (LL)
15T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
8 (64GB) GOLD (LL)
15T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
8 (64GB) GRAY (LL)
15T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
8 (64GB) SILVER (LL)
15T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE ( Full Box )
IPHONE 6S+ (ZIN ALL)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16GB) GOLD (ZIN ALL)
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16GB) ROSE (ZIN ALL)
6T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+ (16GB) WHITE (ZIN ALL)
6T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S (ZIN ALL)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD (ZIN ALL)
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (16GB) ROSE (ZIN ALL)
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) GRAY (ZIN ALL)
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (16GB) WHITE (ZIN ALL)
4T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 (ZIN ALL)... 99%...(NEW FULL BOX + 500K) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (64GB) GOLD (ZIN ALL)
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7+...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7+(128GB) RED
12T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7+(32GB) GOLD
10T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7+(128GB) BLACK
12T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
7+(32GB) BLACK
10T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
7+(32GB) ROSE
10T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 7...99%...(NEW FULL BOX + 800K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
7 (32GB) GOLD
7T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
7 (32GB) BLACK
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
7 (32GB) ROSE
7T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S+ ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(64GB) GOLD
7T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S+(16G) GOLD
6T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S+ (128GB) ROSE
7T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S+(64GB) ROSE
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S+(16G) ROSE
6T400
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
6
6S+(64GB) GRAY
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S+(16GB) WHITE
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6S ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)... BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S (16GB) GOLD
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S (64GB) ROSE
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6S (16GB) ROSE
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6S (128GB) GRAY
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6S (64GB) GRAY
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6S (64GB) WHITE
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6S (16GB) WHITE
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99%...(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (64GB) GOLD
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) GOLD
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6+ (64GB) GRAY
5T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) GRAY
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99%....(NEW FULL BOX + 500K)...BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB ) GRAY
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) GRAY
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn