BÁO GIÁ IPHONE NGÀY 27/2-->6/3/2017 ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% (FULL BOX)
1
8800 ART GOLD
14T000
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% FULL BOX
...IPHONE 7+...CHƯA ACTIVE...
1
7+ ( 32GB ) GOLD
19T200
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
7+ ( 128GB ) GOLD
21T700
APPLLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
3
7+ ( 32G ) ROSE
19T200
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
4
7+ ( 128GB ) ROSE
21T400
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
5
7+(32GB)Silver
19T100
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
6
7+(32GB) BLack
19T200
Apple
Còn hàng
Chưa ACTIVE(FULL 12 tháng)
...IPHONE 7...CHƯA ACTIVE
1
7 ( 32GB ) BLACK
16T000
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
2
7 ( 32GB ) GOLD
15T900
APPLE
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG )
...IPHONE 6S+...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S+ (64GB) ROSE
14T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+ (64GB ) GOLD
14T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6S+ ... MỚI ACTIVE (FULL BOX) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16G)ROSE
9T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+(16G)GOLD
9T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
6S+(16G)BALCK
9T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6S ... MỚI ACTIVE (FULL BOX) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S(16GB)ROSE
8T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6S(16G) GOLD
8T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6+...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) WHITE
7T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6+(16GB)WHITE
7T900
Apple
Còn hàng
Nguyên seal(Vỏ Zin)
3
6+ (64GB) WHITE
8T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6+ (16GB) GOLD
7T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6+ (64GB) GOLD
8T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6+ (16GB) GRAY
7T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
7
6+ (64GB) GRAY
8T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6(16GB)WHITE
5T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6 (16GB) WHITE
6T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal(Vỏ Zin)
3
6 (16GB) GOLD
6T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (64GB) GOLD
6T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6 (16GB) GRAY
5T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6 (64GB) GRAY
6T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
3T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (32GB) GOLD
4T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (16GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
5S (64GB) WHITE
4T000
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
5S (32GB) WHITE
3T900
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
6
5S (16GB) GRAY
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
7
5S (32GB) GRAY
3T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPAD AIR 1... MỚI ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 1 (16GB) WHITE
6T100
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) WHITE
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR (16GB) GRAY
5T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
MINI 2 (16GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
IPHONE 6s+ ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S+(16G)ROSE
8T900
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
2
6S+(16G)GOLD
9T100
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
3
6S+(16G)BALCK
8T600
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
IPHONE 6s ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6S(16GB)ROSE
7T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6S(16G) GOLD
7T500
Apple
Còn hàng
MAY KHONG
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) WHITE
7T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+ (16GB) WHITE
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
3
6+ (64GB) WHITE
8T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (16GB) GOLD
7T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+ (64GB) GOLD
8T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6+ (16GB) GRAY
6T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6+ (64GB) GRAY
7T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6(16GB)WHITE
5T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6(16GB)WHITE
5T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (VỎ ZIN)
3
6 (16GB) GOLD
5T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) GOLD
6T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GRAY
5T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) GRAY
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
3T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (16GB) WHITE
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (32GB) WHITE
3T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (64GB) WHITE
3T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
5S (16GB) GRAY
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
5S (32GB) GRAY
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 7,7+ ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hainam/public_html/index.php:31) in Unknown on line 0